Parking Servis Herceg Novi

Parking Servis Herceg Novi

Obavještenje – 24.06.2019

Na osnovu planiranih aktivnosti za 2019. godinu „Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi je realizovao dio važnih strateških aktivnosti.

U cilju rasterećenja mirujućeg saobraćaja i lakšeg pronalaska parking mjesta, uvedeno je vremensko ograničenje parkiranja u Crvenoj zoni u Herceg Novom na max 2 sata.

Uvedena je nova plava zona u centru Igala (od bivšeg hotela „Tamaris“ do „Galeba“) koja je cjenovno naslijedila „Crvenu zonu“ ali bez vremenskog ograničenja parkiranja.

Ljeti (01.06-01.10.)

I zona, crvena, 0,80 eura (vremensko ograničenje 2 časa) 14510 sms

II zona, plava, 0,80 eura (bez ograničenja) 14511 sms

III zona, žuta, 0,50 eura (bez ograničenja) 14512 sms

III zona, žuta, dnevna 5,00 eura (7-24) 14513 sms

U cilju podizanja kvaliteta usluga do 01.07.2019. godine biće postavljena i 4 parkomata. Na taj način će se olakšati plaćanje usluga parkiranja. Lokacija gdje će biti postavljeni su: kod Tonsatija, u centru grada kod Gradske kafane, u X Hercegovačke (magistrala) i u Igalu kod Omladinskog parka.

Obavještenje – 30.11.2017

Od 01.12.2017.godine uvodi se akademsko vrijeme-tolerancija do 15 minuta za plaćanje parkinga, umjesto dosadašnjih 30 minuta.