OPŠTA PARKIRALIŠTA PDF Štampa El. pošta

Ova parkirališta se nalaze u frontalnom dijelu ulica od Igala do Herceg Novog, a obilježena su odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom sa tablama obavještenja o parkiranju, na kojima je obavještenje pored našeg i na engleskom jeziku i podjeljena su na dvije zone i to: I (crvena) i II (žuta) zona. Karakteriše ih razlika u cijeni parkiranja i za sada bez vremenskog ograničenja parkiranja.

U okviru ovih zona parkirališta su podjeljena i na mikrozone koje se odnose samo na pretplatnike (stanare i pravna lica).

Crvena zona se nalazi u ulicama centra Herceg Novog i Igala tj. ulicama u blizini pošta, banki odnosno najprometnijih lokacija. Parkiranje u crvenoj zoni nije vremenski ograničeno, što znači da se korisnicima parkinga pruža mogućnost da parkiranje plaćaju onoliko sati koliko to žele.

Plaćanje se obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a ili kupovinom kiosk karte.

Žuta zona obuhvata dijelove ulica rasterećenijeg saobraćaja, nije vremenski ograničeno, a plaćanje se obračunava po satu, slanjem SMS-a ili kupovinom kiosk karte. U ovoj zoni se može kupiti i dnevna karta koja važi cijeli dan, a koja se takođe može kupiti SMS-om ili na kiosku.

Naplata parkiranja vrši se svakog dana, osim nedjelje i to:

  • period od 01.06. – 01.10 u vremenu od 7 - 24 časa,
  • period od 01.10 – 01.06 u vremenu od 7 – 21 čas.

ZONA I:

Igalo -  Sava Ilića (od Pete crnogorske brigade do Osječke)

Herceg Novi - Njegoševa (od Risanske do Partizanskog puta)

Herceg Novi - (preko puta glavne autobuske stanice)

Herceg Novi - Karača

ZONA II:

Igalo, naziv ulice:

1. Sava Ilića (od Ribarske do Pete crnogorske brigade)

2. Norveška (od Pete crnogorske brigade do Sava Ilića)

3. Njegoševa (od Osječke do Mića Vavića)

Herceg Novi, naziv ulice:

1. Njegoševa (od Relakxa do starog Francuskog mosta)

2. Njegoševa (od Mića do Risanske)

2. Save Kovačevića (od Partizanskog puta do Braće Grakalića)

3. Partizanski put

4. Braće Grakalića (od Save Kovačevića do školskog centra)

5. Desete hercegovačke brigade (pored Jadranskog puta)

6. Orjenskog bataljona

7. Dubrava (pored Jadranskog puta)

8. Braće Pedišić (Meljine).

 

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module.
ulica Manastirska, raspolaže sa 42 parking mjestom
X hercegovačka ulica, raspolaže sa 78 parking mjesta
Norveška ulica, raspolaže sa 110 parking mjesta
Trg Maršala Tita, raspolaže sa 70 parking mjesta.
Image 5 Title