Obavještenje Štampa

Od 01.10.2018. godine do 01.06.2019. godine "Parking servis Herceg Novi" d.o.o. Herceg Novi primjenjuje zimski Cjenovnik naplate i vrijeme naplate od 7 do 21 čas sa sledećim cijenama:

- crvena zona 0,60,

- žuta zona 0,40,

- žuta zona dnevna 4,00.

Korisnicima opštih parkirališta počev od 01.10.2018. do 01.04.2019. godine biće omogućeno besplatno parkiranje tokom cijelog dana na sledećim lokacijama:

- Ulica Sava Ilića, od Ribarske ulice do ulaza u institut "Dr. Simo Milošević" sa južne strane (parking mjesta od 1 do 52),

- Ulica Njegoševa, od Vile Kukoljac do Novljanke (parking mjesta od 268 do 291).

Korisnicima opštih parkirališta počev od 01.10.2018. do 01.04.2019. godine biće omogućeno besplatno parkiranje od 16 časova na sledećoj lokaciji:

- Ulica Njegoševa i Save Kovačevića, od Dvorane Park (market "Idea") do Atlas banke (parking mjesta od 394 do 462).

Takođe od 01.10.2018. godine "Parking servis Herceg Novi" d.o.o. Herceg Novi počinje sa naplatom parkinga u crvenoj zoni na Karači u ulici Stijepa Šarenca (zona Stari grad).