PAUK Štampa

Pauk Herceg NoviSlužba specijalnog vozila „PAUK“ funkcioniše po principu saradnje sa saobraćajnom i komunalnom policijom po čijim nalozima vrši premještanje nepropisno parkiranih vozila, a u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore, odnosno u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima SO Herceg Novi. Time štiti javne površine od ugrožavanja i njihovog nenamjenskog i protivpravnog korišćenja.

Ova služba takođe vrši usluge prenošenja havarisanih i drugih vozila prema cjenovniku preduzeća.