Obavještenje

Od srijede 15.01.2020. godine dolazi do izmjene zone za ulicu Partizanski put u Herceg Novom. Ista se mijenja i prelazi iz žute u crvenu zonu, sa vremenskim ograničenjem maksimalnog zadržavanja od 2 časa i cijenom od 0,60€ po satu.

Broj za plaćanje putem SMS-a za gore pomenutu ulicu tj. crvenu zonu je 14510.

Cijene pretplatnih parking karata za ulicu Partizanski put se tarifiraju shodno važećem Cjenovniku Društva za crvenu zonu.