Info

“PARKING SERVIS HERCEG NOVI“ DOO HERCEG NOVI
Trg Maršala Tita br. 4, 85 340 Herceg Novi
PIB: 02819848
Rad kancelarije Društva sa strankama:

ponedjeljak-petak 08:00-14:00 (pauza 11:00-11:30)

Tel/Fax: +382 31 324 127
Mob:+382 67 234 449
E-mail: parkinghn@t-com.me
 
ŽIRO RAČUNI:
NLB banka: 530-20251-79
Hipotekarna banka: 520-36251-59
Lovćen banka: 565-4273-72
CKB banka: 510-150062-31