Obavještenje

Počev od četvrtka, 05.12.2019. godine „Parking servis Herceg Novi“ doo Herceg Novi će na lokaciji na opštem parkiralištu na Dubravi vršiti naplatu usluga parkiranja na kompletnom platou..

Gore pomenuta lokacija se nalazi u žutoj zoni i na istoj će se primijenjivati zimski režim naplate koji važi do 01.06.2020. godine i vršiti naplata parkiranja od 7 do 21 čas od ponedjeljka do petka i subotom od 7 do 15 časova sa sledećim cjenama:

– 1 sat – 0,40€,

– dnevna karta – 4,00€.

Akademsko vrijeme-tolerancija za plaćanje parkinga na prostoru opšteg parkirališta Dubrava iznosi 30 minuta.