O Društvu

Odlukom predsjednika Opštine Herceg Novi novembra 2006. godine osnovana je Agencija za upravljanje javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Opštine Herceg Novi sa ciljem rješavanja problema narušene bezbjednosti saobraćaja u gradu čiji je redovan tok bio ozbiljno poremećen.

Kao najveći razlog ovakvom stanju bio je neregulisan mirujući saobraćaj (parkiranje) za koji je bilo neophodno uvesti kontrolu i naplatu, kao i izgradnju novih i uređenje postojećih parkirališta.
Zbog specifičnosti režima saobraćaja uslovljenog postojećom jednosmjernom saobraćajnicom u dužini oko 5 km moralo se na sistematičan način i postepeno pristupiti rješavanju ovih problema, a prioritetno u centralnim zonama grada.

Iz tog razloga uspješno je urađena studija mirujućeg saobraćaja u svim zonama grada, a na osnovu koje su primjenjena najkvalitetnija rješenja za uspostavljanje režima kontrole i naplate parkiranja.

Organizovanjem rada Agencije, uz veliki entuzijazam i uložen trud zaposlenih u njoj, a u saradnji sa nadležnim službama lokalne uprave, u relativno kratkom roku je dalo vidljive rezultate, prvenstveno tako što je obezbjeđen normalan protok saobraćaja u gradu.

Odlukom SO Herceg Novi aprila 2010. godine društvo mjenja oblik i naziv i postaje Javno preduzeće „Parking servis“ Hereceg Novi i pod tim nazivom počinje poslovati 01.02.2011.godine.

Kao najmlađe komunalno preduzeće u Herceg Novom i kao pravni sledbenik Agencije preuzima sva prava i obaveze i kontinuirano nastavlja obavljati ovu komunalnu djelatnost modernizujući i unapređujući kulturu i način parkiranja u gradu.

Obavljanjem namjenjene djelatnosti: izgradnja, održavanje, korišćenje i upravljanje javnim parkiralištima u Herceg Novom, preduzeće postiže vidljive rezultate od kojih neke ističemo:

  • Izgradnjom i postavljanjem privremenih parkirališta na javnim površinama koje nijesu privedene namjeni povećali smo broj parking mjesta naročito u užim gradskim jezgrima.
  • Prvi u Crnoj Gori primjenjujemo zonski sistem korišćenja parkiranja i mogućnost plaćanja parkiranja putem SMS poruka, čime smo postigli potrebnu izmjenljivost na jednom parking mjestu.

Dana 14.03.2014. godine Preduzeće prelazi u Društvo sa ograničenom odgovornošću i od tada posluje pod nazivom „Parking servis Herceg Novi“ doo Herceg Novi.

Stručne službe preduzeća uspješno uspjevaju rješavati inače trajni zadatak čiji je cilj usavršavanje i prilagođavanje uslova i načina parkiranja, potrebama građana Herceg Novog i njegovih gostiju.

Danas “Parking servis Herceg Novi“ doo upravlja, koristi i održava nešto preko 1000 parking mjesta. Od toga oko 900 se nalazi pod režimom naplate u zoniranom području, dok se oko 150 parking mjesta nalazi u garažama i parkiralištima.

Organi upravljanja u preduzeću čine Odbor direktora i direktor.

ODBOR DIREKTORA
Vitomir Simeunović, predsjednik
Krsto Marić, član
Miloš Laban, član
Milidrag Majdov, član
Simo Vlaović, član
IZVRŠNI DIREKTOR
Miladin Vidaković