NOVOSTI

Obavještenje

Obavještavamo korisnike naših usluga da je od danas, 01.02.2022. godine cijena satnog parkiranja na posebnom parkiralištu – garaži Opština snižena i iznosi 0.80 €. Takođe napominjemo da je i dalje aktivna akcija sa NLB bankom, kojom prilikom plaćanja Mastercard karticama ili mobilnim novčanikom ostvarujtete 50% umanjenja cijene prvog sata parkiranja na pomenutoj garaži.

Obavještenje

Obavještavamo korisnike naših usluga da će, od januara 2022. godine, parking mjesta na opštem parkiralištu na Dubravi biti uvrštena u redovan režim naplate shodno važećem Cjenovniku.

Obavještenje

Udruženje parkirališta Crne Gore, profesionalno udruženje preduzeća iz oblasti parkiranja, prošle nedjelje u Kolašinu, održalo je sastanak. Sastanku su prisustvovali članovi udruženja-predstavnici parking preduzeća iz Ulcinja, Budve, Tivta, Herceg Novog, Nikšića, Pljevalja, Bijelog Polja, Berana i Podgorice.Tema sastanka bio je postojeći zakonodavni okvir koji tretira oblast parkiranja u Crnoj Gori, kao i uporedna praksa u državama u regiji. Zaključeno je da postojeća regulativa u oblasti saobraćaja u mirovanju u Crnoj Gori dosta zastarjela, da ne prati savremena pravna i tehničko-tehnološka rješenja što uzrokuje brojne probleme preduzećima koja se bave ovom djelatnošću kao i samim korisnicima usluga parkiranja. Takođe, status ovih preduzeća kao provajdera komunalne usluge parkiranja u odnosu na druge provajdere komunalnih  usluga, nije odgovarajući te će u narednom periodu fokus udruženja biti na tome da se taj status popravi i dovede u ravan sa drugim komunalnim djelatnostima, prepoznatim kroz Zakon o komunalnum djelatnostima.
Insistiraće se na inoviranju Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima kako bi se ispratio tehničko-tehnološki napredak u ovoj oblasti. U tu svrhu već je uspostavljen kontakt sa Upravom policije, koja je prepoznala inicijativu udruženja za unaprijeđenje ove oblasti. Adekvatni prijedlozi, sa konkretnim mjerama biće upućeni Zajednici opština, svim lokalnim samoupravama i nadležnim državnim institucijama.
Na sastanku je izabrano i rukovodstvo Udruženja. Za potpredsjednike Udruženja izabrani su g-din Miladin Vidaković, direktor Parking servisa Herceg Novi i g-din Ismar Ćorović, direktor Parking servisa Bijelo Polje, dok je za predsjednika Udruženja izabran g-din Nusret Canović, direktor Parking servisa Podgorica.

Obavještenje

Povodom obilježavanja 28. oktobra, Dana Herceg Novog, Parking servis Herceg Novi je korisnicima usluga omogućio besplatno parkiranje na ulici (opštim parkiralištima).

Kancelarije Društva će navedenog dana raditi do 12 časova.

Obavještenje

Od 01.10.2021. godine „Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi primjenjuje zimski režim naplate i vršiti naplatu parkiranja na svim parking mjestima na opštim parkiralištima u gradu od ponedjeljka do subote, od 7 do 21 čas.

Za vrijeme trajanja pomenutog režima kancelarije Društva će raditi od ponedjeljka do petka od 7 do 17 časova, kao i subotom od 8 do 12 časova.

Iz režima naplate se ukida i omogućava besplatno parkiranje na sljedećim lokacijama:

– Ulica Sava Ilića, od Ribarske ulice do ulaza u institut „Dr Simo Milošević“ sa južne strane (parking mjesta od 1 do 59) i

– Ulica Partizanskih majki, kod Osnovne škole “Dašo Pavičić” (parking mjesta 1200-1235)

Cjenovnik za pomenuti režim se može pogledati na web stranici Društva http://parkinghn.me/cjenovnik/

Obavještenje

Obavještavamo korisnike naših usluga da žiro račun kod Komercijalne banke nije više aktivan tj. da je isti ugašen.

Aktivni žiro računi „Parking servisa Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi su:

– NLB banka: 530-20251-79

– Hipotekarna banka: 520-36251-59

– Lovćen banka: 565-4273-72

– CKB banka: 510-150062-31

Obavještenje

Obavještavamo korisnike usluga parkiranja na garaži Opština Herceg Novi da je u saradnji sa NLB bankom organizovana akcija kojom prilikom plaćanja Mastercard karticom ili mobilnim novčanikom ostvarujtete 50% umanjenja cijene prvog sata parkiranja.

 

Obavještenje

U petak, 10.09.2021. godine u Velikoj skupštinskoj sali Opštine Herceg Novi predstavnici JKP “Parking servis Beograd” održana je prezentacija predstavljanja inovativnog sistema elektronske kontrole parkiranja i regulisanja drugih komunalnih problema “Oko sokolovo”.

Direktor preduzeća JKP “Parking servis Beograd” Andrija Čupković i predsjednik UO Udruženja parkirališta Srbije, Radenko Vuković objasnili su kako sistem „Oko sokolovo“ kontroliše nepropisno i propisno parkirana vozila.

Na prezentaciji je takođe predstavljena i aplikacija “Parking servis”, kao i elektronski šalter eparking.rs putem kojih korisnici usluga parkiranja završavaju sve potrebne aktivnosti elektronskim putem.

Prezentaciji su prisustvovali predsjednik Opštine Stevan Katić, direktor preduzeća Parking servis Herceg Novi, Miladin Vidaković, pripadnici Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, kao i službenici Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost.

Vizija je da Herceg Novi bude prvi grad u Crnoj Gori koji bi sistemom „Oko sokolovo“ pristupio rješavanju problema komunalnog reda.

Obavještenje

“Parking servis Herceg Novi” d.o.o. Herceg Novi obavještava korisnike da se od 28.07.2021. godine do daljnjeg iz režima naplate ukida i omogućava besplatno parkiranje na sljedećoj lokaciji:

            – Ulica Sava Ilića, od Ribarske ulice do ulaza u institut „Dr Simo Milošević“ sa južne strane (parking mjesta od 1 do 59).