Obavještenje

„Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi je u Planu i programu rada Društva za 2023. godine posebnu pažnju posvetio penzionerima i roditeljima djece do navršene 1 godine.
Shodno tome sa zadovoljstvom obavještavamo da je opredjeljeno ukupno 100 poklon parking karti za penzinore od 100 časova parkiranja, kao i 100 poklon parking karti za roditelje djece starosti do 1 godine života od 100 časova parkiranja.
Korisnici koji ispunjavaju uslove, apliciraju za dobijanje poklon parking karti podnošenjem zahtjeva i dokumentacije u kancelarijama Društva počevši od 09.01.2023. godine pa do 10.02.2023. godine.
Više o Uslovima i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati u Pravilniku koji se nalazi u  prilogu.

Pravilnik poklon parking karte

Zahtjev za poklon karte