PARKIRALIŠTA

OPŠTA PARKIRALIŠTA

Ova parkirališta se nalaze u frontalnom dijelu ulica od Igala do Meljina a obilježena su odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom sa tablama obavještenja o parkiranju i podjeljena su na četiri zone i to: Ljubičasta, I (crvena), II (plava) i III (žuta) zona. Karakteriše ih razlika u cijeni parkiranja.
U okviru ovih zona parkirališta su podjeljena i na mikrozone koje se odnose samo na pretplatnike.
Ljubičasta zona je aktivna za vrijeme ljetnjeg režima naplate parkinga. Nalazi se u ulicama strogog centra Herceg Novog za koje je praksa pokazala da su najprometnije lokacije. Parkiranje u ljubičastoj zoni nije vremenski ograničeno, što znači da se korisnicima parkinga pruža mogućnost da parkiranje plaćaju onoliko sati koliko to žele.
Plaćanje se obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a (14516), kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu.
Crvena zona se nalazi u ulicama centra Herceg Novog tj. ulicama u blizini pošta, banki i slično. Parkiranje u crvenoj zoni nije vremenski ograničeno, što znači da se korisnicima parkinga pruža mogućnost da parkiranje plaćaju onoliko sati koliko to žele.
Plaćanje se obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a (14510), kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu.
Plava zona se nalazi u ulicama strogog centra Igala. Parkiranje u plavoj zoni nije vremenski ograničeno, što znači da se korisnicima parkinga pruža mogućnost da parkiranje plaćaju onoliko sati koliko to žele.
Plaćanje se takođe obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a (14511), kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu.
Žuta zona obuhvata dijelove ulica rasterećenijeg saobraćaja, nije vremenski ograničeno, a plaćanje se obračunava po satu, slanjem SMS-a (14512), kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu. U ovoj zoni se može kupiti i dnevna karta koja važi cijeli dan, a koja se takođe može kupiti SMS-om (14513), na kiosku ili parkomatu.
Naplata parkiranja vrši se:
– u periodu od 01.10.  – 01.06., svakog dana, osim nedjelje u vremenu od 7 – 21 čas,
– u periodu od 01.06.  – 01.07. i od 01.09. – 01.10., svakog dana, osim nedjelje u vremenu od 7 – 24 časa,
– u periodu od 01.07.  – 01.09., svakog dana u vremenu od 7 – 24 časa.

 

POSEBNA PARKIRALIŠTA

“Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi raspolaže i sa javnim parkiralištima na kojima se automatizovanim sistemom rampi vrši kontrola parkiranja, a naplata vrši na samonaplatnim stanicama:
  – Igalo, Norveška ulica, raspolaže sa 100 parking mjesta 
  – Opština, Trg Maršala Tita, raspolaže sa 170 parking mjesta
“Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi takođe raspolaže i sa privremenim parkiralištima sa automatizovanim sistemom rampi i samonaplatnim stanicama i to:
  – Topla, ispod semafora na Toploj, raspolaže sa 130 parking mjesta
  – Škver, Partizanski Put, raspolaže sa 95 parking mjesta
  – Savina, Branka Ćopića, raspolaže sa 50 parking mjesta