PARKIRALIŠTA

OPŠTA PARKIRALIŠTA

Ova parkirališta se nalaze u frontalnom dijelu ulica od Igala do Meljina a obilježena su odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom sa tablama obavještenja o parkiranju i podjeljena su na četiri zone i to: VIP (ljubičasta), I (crvena), II (plava) i III (žuta) zona. Karakteriše ih razlika u cijeni parkiranja i vremenskog ograničenja parkiranja.

U okviru ovih zona parkirališta su podjeljena i na mikrozone koje se odnose samo na pretplatnike (stanare i pravna lica).

Crvena zona se nalazi u ulicama strogog centra Herceg Novog tj. ulicama u blizini pošta, banki odnosno najprometnijih lokacija. Parkiranje u crvenoj zoni nije vremenski ograničeno, što znači da se korisnicima parkinga pruža mogućnost da parkiranje plaćaju onoliko sati koliko to žele.

Plaćanje se obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a (14510), plaćanjem preko EasyPark aplikacije, kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu.

Plava zona se nalazi u ulicama strogog centra Igala. Parkiranje u plavoj zoni nije vremenski ograničeno, što znači da se korisnicima parkinga pruža mogućnost da parkiranje plaćaju onoliko sati koliko to žele.

Plaćanje se takođe obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a (14511), plaćanjem preko EasyPark aplikacije, kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu.

Žuta zona obuhvata dijelove ulica rasterećenijeg saobraćaja, nije vremenski ograničeno, a plaćanje se obračunava po satu, slanjem SMS-a (14512), plaćanjem preko EasyPark aplikacije, kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu. U ovoj zoni se može kupiti i dnevna karta koja važi cijeli dan, a koja se takođe može kupiti SMS-om (14513), plaćanjem preko EasyPark aplikacije, na kiosku ili parkomatu.

Naplata parkiranja vrši se svakog dana, osim nedjelje i to:

– period od 01.06. – 01.10. u vremenu od 7 – 24 časa,

– period od 01.10.  – 01.06. u vremenu od 7 – 21 čas.

POSEBNA PARKIRALIŠTA

“Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi raspolaže i sa javnim parkiralištima na kojima se automatizovanim sistemom rampi vrši kontrola parkiranja, a naplata vrši prilikom napuštanja parkinga.

Sačinjavaju ih izgrađeni parkinzi i postavljeni „fast park“ sistemi i to:

            – P3 Igalo, Norveška ulica, raspolaže sa 100 parking mjesta,

            – P4 Opština, Trg Maršala Tita, raspolaže sa 170 parking mjesta.