Pauk

Služba specijalnog vozila „PAUK“ funkcioniše po principu saradnje sa Komunalnom policijom po čijim nalozima se vrši premještanje nepropisno parkiranih vozila, a u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore, odnosno u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima SO Herceg Novi. Time štiti javne površine od ugrožavanja i njihovog nenamjenskog i protivpravnog korišćenja.
Ova služba takođe vrši usluge prenošenja havarisanih i drugih vozila prema cjenovniku preduzeća.