NAČIN PLAĆANJA

SMS

Usluga SMS plaćanja parkinga omogućava korisniku da na jednostavan i brz način izvrši plaćanje usluge parkiranja. Potrebno je samo da se pošalje poruka sa oznakom i brojem registarske tablice automobila, bez razmaka i drugih specijalnih znakova (npr. HNAC752). Poruka se može poslati sa svih trenutno aktivnih mreža mobilnih operatera u Crnoj Gori (+38267, +38268, +38269).

Zavisno od zone u kojoj se nalazite poruka sa gore pomenutim sadržajem se šalje na jedan od pet brojeva:

14516 – ZONA LJUBIČASTA (BEZ OGRANIČENJA)
14510 – ZONA CRVENA (BEZ OGRANIČENJA)
14511 – ZONA PLAVA (BEZ OGRANIČENJA)
14512 – ZONA ŽUTA (BEZ OGRANIČENJA)
14513 – DNEVNA KARTA, ZONA ŽUTA (VAŽI ZA PLAĆENI DATUM PARKIRANJA)

Po slanju ispravne poruke dobićete povratno obavještenje o uspješno izvršenoj uplati i kupljenoj karti putem SMS poruke u kojoj se nalazi posebno generisan broj karte za unijetu registarsku oznaku vozila, zonu, kao i vrijeme do kada uplaćeni parking važi. Ova poruka služi kao zvanična potvrda da je uspješno plaćeno parkiranje za naznačeno vozilo i period. Nekoliko minuta prije isteka uplaćenog parkinga dobija se poruka koja podsjeća da ističe vrijeme parkiranja za unijeti registarski broj i zonu, kako bi ste mogli produžiti parking ili blagovremeno ukloniti vozilo.

Ukoliko sadržaj poruke nije poslat u potrebnoj formi, sistem šalje povratnu poruku sa obavještenjem o grešci i primjerom za ponovno slanje ispravne poruke (u slučaju razmaka ili specijalnih znakova – / * i sl.).

Ako sistem iz bilo kog razloga nije u funkciji, te nakon slanja poruke nema nikakvog odgovora ili SMS-om dobijete informaciju da sistem ne radi, obavezni ste da plaćanje usluge izvršite na drugi način.

Za plaćanje putem SMS-a možete preuzeti i koristiti i aplikaciju Trafik!

PARKING KARTA

Parking karte se mogu kupiti na kioscima i ostalim prodajnim objektima duž ulica sa parkinzima, a koji imaju vidno istaknuto obavještenje o prodaji. Prema uputstvu za upotrebu koje je istaknuto na poleđini parking karte korisnik je obavezan da:

  • Označi (zaokruži, precrta ili izbuši) godinu, mjesec i dan u kojem koristi parkiralište, te sat i minut u kome je parkiranje započeto.
  • Vidljivo (licem okrenutu) istakne ovu kartu sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla.

KARTA KUPLJENA NA PARKOMATU

Korisnici parkirališta mogu izvršiti plaćanje parkinga i kupovinom parking karte na jednom od 5 parkomata koja se nalaze na sljedećim lokacijama:

  • Preko puta Solemara u Igalu (Omladinski parki),
  • Pored Gradske kafane u Herceg Novom (preko puta Bife Beograd),
  • Kod Tonsatija u Herceg Novom (pored autobuskog stajališta),
  • U ulici X Hercegovačke u Herceg Novom (između Kanli kule i glavne Autobuske stanice) i
  • Između ulica I Bokeške brigade i Stijepa Šarenca.

Plaćanje se vrši po upustvu koje je istaknuto na parkomatu a korisnik je obavezan kupljenu parking kartu vidno istaknuti unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla.

PRETPLATNA KARTA

Povlašćenu pretplatnu parking kartu mogu ostvariti stanari ulica usmjerenih na ulicu režima naplate ili pravna lica čiji se objekti nalaze u ulici režima naplate.

MIKROZONE

Mikrozone se odnose na povlašćene parking karte za stanare ulica naplate parkinga ili na pravna lica istih. Parkiranje za stanare ili pravna lica koja posjeduju povlašćenu pretplatnu parking kartu omogućeno je isključivo uz priloženu kompletnu potrebnu dokumentaciju i Zahtjev, a u okviru mikrozone koja predstavlja dio zone koja se nalazi do mjesta stanovanja ili lokacije poslovnog prostora te obično obuhvata 30-50 parking mjesta. Izdavanje pretplatne karte ne podrazumjeva rezervaciju niti garanciju za slobodno parking mjesto. Pretplatna karta se može uzeti na period od minimum mjesec dana i podrazumijeva pretplatu od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Parkiranje van dodijeljene mikrozone pretplatnika tarifira se po redovnom sistemu naplate po satu.

NALOG ZA PLAĆANJE DNEVNE KARTE

U slučaju da korisnik ne plati parkiranje na neki od ponuđenih načina ili prekorači vrijeme do kog je imao uplaćen parking izdaje se nalog za plaćanje dnevne karte. Korisnik je dužan da plati izdati nalog za dnevnu kartu u roku od 8 dana.

Dnevna karta može da se plati u bilo kojoj pošti ili banci u Crnoj Gori ili u prostorijama Društva.

U nalogu za uplatu u koloni „svrha plaćanja“ upisati dnevna karta za i registarski broj na koji se ista odnosi, u „naziv primaoca plaćanja“ unijeti Parking servis Herceg Novi, u „iznos“ =10,00=, u „transakcioni račun primaoca plaćanja“ unijeti neki od žiro računa Društva, u „pozivu na broj odobrenja“ unijeti šestocifreni broj sa gornjeg desnog ugla dnevne karte.

Dnevna karta takođe može da se plati i iz inostranstva. U nastavku se nalazi upustvo za plaćanje iz inostranstva:

INSTRUCTIONS FOR INFLOW

Nova Ljubljanska Banka /Slovenia

Please effect payment with our standard settlement instructions, as follows:

INTERMEDIARY

(Field 54A or 56A)                      

Swift code                                       LJBASI2X

(name)                                             Nova Ljubljanska Banka /Slovenia

ACCOUNT WITH INST.           

 (Field 57A)                                                                                             

Beneficiary bank
Swift code                                      MNBAMEPG

Name                                         NLB Banka AD Podgorica

BENEFICIARY  CUSTOMER

(Field 59)

IBAN CODE: ME25530055350005052643

NAME: PARKING SERVIS HERCEG NOVI DOO

REMITTANCE INFORMATION

(Field 70)  

POSEBNA PARKIRALIŠTA

Plaćanje na posebnim parkiralištima (garažama Igalo, Topla i Opština) se vrši na samonaplatnoj stanici.