Obavještenje, 07.05.2024.

Obavještavamo korisnike usluga da se u režim naplate, počev od 15.05.2024. godine, uvodi Sarajevska ulica u Igalu. Predmetna ulica će pripadati plavoj zoni režima naplate.
Lica zainteresovana za ostvarivanje mjesečne pretplatne karte za predmetnu lokaciju mogu podnijeti svoja dokumenta u cilju potpisivanja Ugovora svakog radnog dana (pon-pet) od 7 do 15 časova u kancelarijama Društva u ulici Trg Maršala Tita 4 ili slanjem istih na email: parkinghn@t-com.me.