Obavještenje

Obavještavamo korisnike naših usluga da će se od 11. do 14. aprila u periodima od 08 do 15 časova i od 16 do 18 časova izvoditi radovi asfaltiranja dionice od 710m u centru grada i to na potezu od Gradske kafane do Hotela Plaža.

Shodno tome korisnici naših usluga koji posjeduju mjesečne pretplatne karte za navedeni potez tokom izvođenja radova mogu pod istim uslovima da koriste sljedeće lokacije za parkiranje:

            – pretplatnici iz crvene zone (Njegoševa ulica i ulica Save Kovačevića) mogu da koriste posebno parkiralište Škver,

            – pretplatnici iz žute zone (ulica Save Kovačevića) mogu da koriste parking mjesta kod Energoprojekta.