Obavještenje, 18.06.2024.

“Parking servis Herceg Novi” d.o.o. Herceg Novi od danas raspolaže sa 2 specijalna vozila “PAUK”.
U cilju što boljeg regulisanja mirujućeg saobraćaja i suzbijanja nepropisnog parkiranja u toku ljetnje turističke sezone na području rivjere, te zbog gužvi u saobraćaju na magistralnom putu od Sutorine do Kamenara pojavila se potreba za nabavkom još jednog specijanog vozila “PAUK”.
Riječ je o specijalnom vozilu marke DAF sa najsavremenijom opremom što će u značajnoj mjeri unaprijediti obavljanje redovnih aktivnosti i poslovanje Službe povjerenih poslova premiještanja vozila. Vozilo će se naći na ulicama Herceg Novog nakon završetka obaveza oko registracije.
Predmetna Služba funkcioniše po principu saradnje sa Komunalnom policijom i Komunalnom inspekcijom po čijim nalozima se vrši premještanje nepropisno parkiranih vozila. Time se štite javne površine od ugrožavanja i njihovog nenamjenskog i protivpravnog korišćenja.