Obavještenje, 19.07.2023.

PARTNERSTVO JUSMŠ “Ivan Goran Kovačić“ i „Parking Servis-a Herceg Novi“
Parking servis Herceg Novi najavljuje otvaranje novog privremenog parkirališta na Savini, sa savremenom parking opremom i video nadzorom 24 časa.
U saradnji i na incijativu uprave škole, Parking Servis je o svom trošku, izvršio adaptaciju školskog dvorišta, koje se u prethodnim godima u toku ljetnje turističke sezone koristilo kao neuređeno parkiralište.
Parkiralište je privremenog karaktera i biće u funkciji do početka školske godine.
Ostvareni prihodi će se kroz plaćanje zakupnine koristiti za ulaganja u školu, a Parking Servis će i nakon isteka ugovorenog perioda nastaviti da pomaže školi u skladu sa svojim mogućnostima. U saradnji sa direktoricom škole Ljiljanom Karanović, početkom školske 2023/24 godine, Parking Servis će donirati materijali i/ili opremu koja je školi najpotrebnija.
Za Parking servis, cilj projekta je da se barem djelimično riješi problem parkiranja i regulisanja mirujućeg saobraćaja na lokalitetu Savina.
Navedeni problem uočava se duž cijele Hercegnovske rivijere. Djelimično je riješen u centru grada izgradnjom podzemne garaže na platou Opštine, te izgradnjom parkirališta Topla u sklopu privatno-javnog partnerstva.
Međutim, jedan od najvećih izazova predstavlja upravo naselje “Savina” u toku ljetnje turističke sezone, jer je to period u kojem je trostruko veći broj stanovnika, a skoro je duplo veći broj automobila. Uske, jednosmjerne, ulice ne ostavljaju mogućnost povećanja broja parking mjesta na opštim parkiralištima (ulično parkiranje).
Privremeno parkiralište imaće kapacitet da primi između 50-60 vozila, sa cijenama prilagođenim za sve kategorije korisnika (rezidenti, nerezendenti, turisti).
Mjesečna cijena povlašćene parking karte za stanare rezidente iznosiće 30€ (1€ za 1 dan sa zagarantovanim parking mjestom), za stanare nerezidente 50€ (cijena na opštim parkiralištma je 2,5€ dan u žutoj zoni), cijena dnevnog parkiranja je 6€, kao u žutoj zoni, a cijena parkiranja na sat 0,80€.
Parking Servis koristi priliku da pozove sva zaintoresovana lica – vlasnike parcela (fizička i pravna lica), organe i ustanove, koja su zainteresovana za privatno-javna partnerstva za izgradnju novih parkirališta, da se jave našem preduzeću putem e-maila parkinghn@t-com.me ili putem pošte na adresu sjedišta Trg Maršala Tita 4.
Cilj nam je regulisanje mirujućeg saobraćaja i sve većeg broja vozila kroz pronalaženje novih rješenja parkiranja.
Miladin Vidaković, Izvršni direktor