Obavještenje, 24.07.2023.

OTVARANJE NOVOG POSEBNOG PARKIRALIŠTA SAVINA
Parking servis Herceg Novi obavještava sve korisnike da danas, 24.07.2023. godine počinje sa radom novo privremeno parkiralište na Savini (kod školskog centra).
Parkiralište posjeduje savremenu parking opremu (samonaplate stanice) i video nadzor 24 časa.
Parkiralište Savina ima kapacitet da primi 50-tak vozila, a cijene  su prilagođene za sve kategorije korisnika (rezidenti, nerezendenti, turisti, građani i pravna lica).
Mjesečna cijena povlašćene parking karte za stanare rezidente iznosi 30€ (1€ za 1 dan sa zagarantovanim parking mjestom), za stanare nerezidente je 50€ (cijena na opštim parkiralištma je 2,5€ dan u žutoj zoni), cijena dnevnog parkiranja je 6€ kao u žutoj zoni, a satnog parkiranja 0,80€. Cijena za građane je 40€ i 50€ za pravna lica mjesečno.
Zahtjev za izdavanje mjesečne pretplate zajedno sa pratećom dokumentacijom i Dodatkom 1 predaju se u kancelarajima Društva (radnim danima od 7-17h i subotom od 8-13h) na adresi Trg Maršala Tita 4.
Takođe, Zahtjev sa Dodatkom 1 mogu se popuniti elektronski (preuzimaju se sa sajta www.parkinghn.me) i zajedno sa potrebnom dokumentacijom (navedenom u Zahtjevu) poslati na e-mail: parkinghn@t-com.me.
Plaćanje pretplate, po odobrenju iste, može se izvršiti i online preko našeg sajta, bez dolaska u kancelarije Društva (https://parkinghn.me/placanje-2/).
Svi korisnici, zainteresovani za mjesečnu pretplatu više informacija mogu dobiti putem web sajta www.parkinghn.me, e-mail: parkinghn@t-com.me ili pozivom na broj: +382 31 324 127.
Kako je ranije najavljeno, u sadnji i na incijativu uprave škole, Parking Servis je o svom trošku, izvršio adaptaciju školskog dvorišta, koje se u prethodnim godinama u toku ljetnje turističke sezone koristilo kao neuređeno parkiralište.

Zahtjev Savina 2023

Dodatak 1