Obavještenje

Obavještavamo korisnike naših usluga da se u ulicama Partizanskih majki, kod Osnovne škole “Dašo Pavičić” i Norveškoj ulici, k.p. 612/1 KO Topla vrši kontrola i naplata parkiranja, na ocrtanim parking mjestima, te da se navedene lokacije nalaze u žutoj (III) zoni.