Obavještenje, 23.01.2024.

„Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi će i u tekućoj godini nastaviti partnerstvo sa Klubom Dobrovoljnih Davala Krvi Herceg Novi u vidu obezbijeđivanja povlašćenog parkiranja na opštim parkiralištima dobrovoljnim davaocima krvi iz Herceg Novog po već dogovorenoj proceduri.
Pravo na povlašćen parking po ovoj akciji imaju:
     – sve osobe muškog pola koji su imali 40 i više darivanja krvi i
     – sve osobe ženskog pola koje su imale 20 i više darivanja krvi.
Svi oni koji ispunjavaju navedene uslove, a žele da apliciraju za povlašćenu parking kartu potrebno je da prilože:
     – potvrdu izdatu od zavoda za transfuziju krvi  Crne Gore,
     – kopiju lične karte / dozvolu za stalni boravak izdatu od MUP PJ Herceg Novi i
     – kopiju saobraćajne dozvole vozila registrovanog na njihovo ime.
Sva potrebna dokumentacija može se predati na šalteru Društva, ulica Trga Maršala Tita 4, ili putem e-mail adrese parkinghn@t-com.me.

Pravilnik davaoci krvi