Obavještenje

Obavještavamo korisnike naših usluga da žiro račun kod Komercijalne banke nije više aktivan tj. da je isti ugašen.

Aktivni žiro računi „Parking servisa Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi su:

– NLB banka: 530-20251-79

– Hipotekarna banka: 520-36251-59

– Lovćen banka: 565-4273-72

– CKB banka: 510-150062-31