Obavještenje

Obavještavamo korisnike naših usluga da je od danas, 01.02.2022. godine cijena satnog parkiranja na posebnom parkiralištu – garaži Opština snižena i iznosi 0.80 €.

Takođe napominjemo da je i dalje aktivna akcija sa NLB bankom, kojom prilikom plaćanja Mastercard karticama ili mobilnim novčanikom ostvarujtete 50% umanjenja cijene prvog sata parkiranja na pomenutoj garaži.