Obavještenje

Od 01.06.2022. godine „Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi će primijenjivati ljetnji režim naplate i vršiti naplatu parkiranja na svim parking mjestima na opštim parkiralištima u gradu od ponedjeljka do subote, od 7 do 24 časa.

Novina je da će u crvenoj zoni doći do izmjene ograničenja vremena maksimalnog zadržavanja na način da će:

– od 7 do 14 časova – vremensko ograničenje biti 120 minuta maksimalnog zadržavanja,

– nakon 14 časova bez vremenskog ograničenja.

Što se tiče cijena satnih parkiranja na opštim parkiralištima obavještavamo da je došlo do korekcija cijena u pojedinim zonama, u odnosu na isti period prošle godine, i to: sat parkiranja u crvenoj zoni je sa 0,80€ korigovan na 1,00€, u žutoj zoni sa 0,60€ na 0,70€, a dnevna karta u žutoj zoni je korigovana sa 5,00€ na 6,00€. Cijene parkiranja u plavoj zoni su ostale nepromjenjene.

Napominjemo da se cijene pretplatnih karti za stanare u svim zonama na opštim parkiralištima nisu mijenjale.

U režim naplate se ponovno uvode sljedeće lokacije:

– Ulica Sava Ilića, od Ribarske ulice do ulaza u institut „Dr Simo Milošević“ sa južne strane (parking mjesta od 1 do 59) i

– Ulica Partizanskih majki, kod Osnovne škole “Dašo Pavičić” (parking mjesta 1200-1235).

Kompletan Cjenovnik usluga za pomenuti, ljetnji, režim naplate se može pogledati na web stranici Društva http://parkinghn.me/cjenovnik/