Obavještenje

Obavještavamo penzionere i roditelje koji su aplicirali za poklon parking karte da iste mogu preuzeti od ponedjeljka 27.02.2023. godine u kancelarijama Društva.