Obavještenje

Obavještavamo korisnike usluga da u subotu 02.07.2022. godine kancelarije Društva neće raditi sa strankama zbog prelaska u nove kancelarije.