Obavještenje, 01.09.2023.

U četvrtak 31.08.2023. godine firma D&S Group za potrebe Opštine Herceg Novi i u saradnji sa „Parking servisom Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi održalo je obuku za anketare i brojače mirujućeg saobraćaja koji danas 01.09.2023. godine prikupljaju podatke potrebne za izradu Elaborata zonskog parkiranja u Opštini Herceg Novi.