Obavještenje, 23.08.2023.

JAVNI POZIV
Za potrebe sprovođenja ankete za izradu Elaborata zonskog parkiranja “Parking servis Herceg Novi” d.o.o. Herceg Novi u saradnji sa preduzećem D&S Group d.o.o. objavljuje javni poziv za angažovanje 40 lica.
Opis posla: anketiranje i brojanje parkiranih vozila
Trajanje: 1 dan, petak 01.09.2023. godine
Vrijeme anganžmana: oko 7 radnih sati
Kandidati će biti podjeljeni u dvije grupe (prijepodnevna i poslijepodnevna)
Dnevnica: 40,00€
Zainteresovana lica se mogu prijaviti putem emaila: parkinghn@t-com.me, pozivom na broj telefona +382 31 324 127 ili lično u kancelarijama našeg Društva, na adresi Trg Maršala Tita 4, radnim danima od 07 do 15 časova.