Obavještenje 26.05.2023.

„Parking servis Herceg Novi“ d.o.o. Herceg Novi traži kadrove za popunu sljedećih radnih mjesta:
– Saradnik I – vozač-dizaličar specijalnog vozila „Pauk“ – 2 izvršioca
– Referent – inkasant-tehničar – 1 izvršilac i
– Viši referent-kontrolor – 4 izvršioca.
Više o detaljima oglasa i potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti na sajtu ZZZCG ili u priloženom dokumentu.
Prijave dostaviti poštom, mailom ili lično u kancelarijama Društva najkasnije do 13.06.2023. godine.

Javni oglas